Компанияның біліктілігі

business license

Кәсіпкерлік лицензия

Trademark registration certificate

Сауда маркасын тіркеу туралы куәлік

Trademark registration certificate

Сауда маркасын тіркеу туралы куәлік

Trademark registration certificate

Сауда маркасын тіркеу туралы куәлік

SGS

SGS

Foreign trade operator registration form

Сыртқы сауда операторының тіркеу формасы

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

Utility model patent certificate

Пайдалы модельге патенттік куәлік

CE certificate of Colloid Mill

Коллоид диірменінің CE сертификаты

CE certificate of Mixing In-Line Mixer

Желілік араластырғыштың CE сертификаты

CE certificate of Mixing Tank 1

Араластырғыш цистернаның CE сертификаты 1

CE certificate of Mixing Tank 2

Араластырғыш цистернаның CE сертификаты 2

ISO-9001

ISO-9001 (中)

ISO-9001

ISO-9001